INLEIDING

Aan het begin van de Redding staat de geboorte van een kind dat als vreugdevol nieuws aangekondigd wordt: "Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren , de Heer, in de stad van David" (Lc. 2, 10-11).
De bron van dit "vreugdevolle nieuws" is de Waarheid van de Redder: maar Kerstmis openbaart ook de volledige betekenis van elke menselijke geboorte, en de vreugde die de Geboorte van de Messias vergezelt, moet dus gezien worden als de grondslag en vervulling van vreugde voor elk kind dat geboren wordt (zie Joh. 16,21).

Het is waar dat een kind niet alleen de vreugde van zijn of haar ouders en ook de vreugde van de Kerk en de totale maatschappij voorstelt, maar het is ook waar dat vele kinderen tegenwoordig, helaas, in verschillende delen van de wereld lijden en bedreigd worden. Zij zijn hongerig en arm; zij zijn slachtoffers van oorlog, zij zijn verlaten door hun ouders en veroordeeld dakloos te zijn, zonder de warmte van hun eigen gezin, zij lijden door vele vormen van geweld en arrogantie van volwassenen.

Bij de aankondiging van het Jubileum voor het Gezin zei de Paus dat "een straal van hoop van de Heilige Familie ook nu op de werkelijkheid van het gezin schijnt". In Nazaret "begon het ontstaan van het Menszijn van de Zoon van God op het allereerste moment dat Hij was ontvangen in de schoot van de Heilige Maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest. Jezus bracht zijn kinderjaren door tussen de veilige muren van het huis van Nazaretů..". Dit mysterie leert dat "als elk gezin zijn eigen kinderen verwekt en opvoedt, het wonderbaarlijk meewerkt aan het werk van de Schepper en de wereld met elk kind een nieuwe lach geeft."